Łączna liczba wyświetleń

poniedziałek, 7 listopada 2016

Szczęście - Bolesław Leśmian

   Coś srebrnego dzieje się w chmur dali         
   Wicher do drzwi puka, jakby przyniósł list     
   Myśmy długo na siebie czekali
   Jaki ruch w niebiosach! słyszysz burzy świt?
       Ty masz duszę gwiezdną i rozrzutną
       Czy rozumiesz pośpiech pomieszanych tchnień?
       Szczęście przyszło. Czemuż nam tak smutno
       Ze przed jego blaskiem uchodzimy w cień?
   Czemuż ono w mroku szuka treści
   I rozgrzesza nicość i zatraca kres?
   Jego bezmiar wszystko w sobie zmieści
   Oprócz mego lęku, oprócz twoich łez...