Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 18 października 2016

Czarna Góra

Wierzchołek Czarnej Góry
Czarna Góra – szczyt 1205 m n.p.m. w ramieniu Żmijowca w Masywie Śnieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek (sama Czarna Góra do nich jednak nie należy – granicą między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok. 1,5 km na północ od szczytu i blisko 350 m poniżej niego).
Żmijowiec i Czarna Góra widziane ze Śnieżnika
Północne i południowe stoki Czarnej Góry wznoszą się ponad grzbiet Żmijowca i Krowiarek na wysokość 150-300 m. Stoki wschodnie i zachodnie są znacznie dłuższe, opadając, odpowiednio, 500-700 m w dolinę Siennej i ku Rowowi Górnej Nysy.
Czarna Góra jest doskonale widoczna z niemal całej ziemi kłodzkiej jako wysoki i stromy szczyt, kontrastujący z szeroką kopułą Śnieżnika. Jest z nim często mylona, ponieważ z dna Kotliny Kłodzkiej wydaje się być od niego wyższa. Nazwa góry (dawniej niem. Schwarzer Berg) przypuszczalnie wzięła się stąd, że porośnięty lasem szczyt oglądany był zwykle od północnej, ciemnej strony.
100 4496-4501.jpg
Masyw Czarnej góry zbudowany jest z gnejsów należących do metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Jedynie północno-wschodnie, dolne partie zboczy zbudowane są z łupków łyszczykowych serii strońskiej. Pod szczytem, od wschodniej strony znajduje się rozległe głazowisko (gołoborze).
File:Czarna Gora i Zmijowiec nad Stroniem Slaskim PL.jpg
Czarna Góra i Zmijowiec nad Stronie Ślaskim
Drewniana, 14 m wieża widokowa wybudowana została w 2001 r. przy okazji budowy ośrodka narciarskiego.
Czarna Góra.jpg
Kolej linowa na Czarną Górę PL.jpg
Masyw Snieznika from Rogowek (88).JPG