Łączna liczba wyświetleń

piątek, 19 sierpnia 2016

Pamukkale

Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie -
http://ekladata.com/p5ky-vCg4c9V_Xi1sA-HtNqVJKQ.jpg
Pamukkale – turecka miejscowość położona w dolinie Cürüksu (w starożytności zwanej Doliną Lycos), około 18 km od Denizli.

Słynie z wapiennych osadów powstałych na zboczu góry Cökelez. Wypływająca z gorących źródeł woda, bogata w związki wapnia i dwutlenek węgla, ochładzając się na powierzchni, wytrąca węglan wapnia, którego osady układają się w nacieki i stalaktyty. Na zboczu góry, wykorzystując nierówności terenu, powstają progi, półkoliste i eliptyczne baseny wody termalnej, ukształtowane w formie tarasów, oddzielone od siebie obłymi zaporami, po których spływa woda. Proces ten trwa nieprzerwanie od około 14 tysięcy lat. Twory te w czasach rzymskich nazywane zostały trawertynami.
http://ekladata.com/kSKIJK4XtTmmEeg1Lm8LfA9y_UU.jpg

Władze tureckie objęły teren ochroną tworząc w tym miejscu Park Narodowy, który objęło swoim patronatem UNESCO, wpisując go na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego. Park Narodowy utworzono w celu ochrony trawertynów. Pobudowane w górnej części zbocza hotele przyczyniły się do stopniowego wysychania źródeł wody termalnej i postępującej degradacji środowiska. W związku z tym władze tureckie nakazały zamknięcie hoteli a następnie ich rozebranie. Obecnie można oglądać ich pozostałości. W 1997 została zamknięta trasa prowadząca przez naturalne tarasy. Dla turystów udostępniona jest część południowa, wzdłuż wybudowanego przez ludzi wąskiego kanału, którym płynie woda termalna napełniając utworzone sztucznie baseny. Wejście na trawertyny, z uwagi na ochronę osadów, jest możliwe tylko po zdjęciu obuwia. Zawartość wapnia w spływającej wodzie jest tak wysoka, że może pokryć osadem grubości 1 mm powierzchnię około 4,9 km² rocznie. Betonowe zapory tworzące sztuczne baseny są już dokładnie przykryte tym osadem. Przepływ wody (ilość i miejsce płynięcia) jest regulowany przez pracowników parku tak, aby równomiernie zasilać naturalne i sztuczne baseny.
http://ekladata.com/n3i_Xrvcl8LK0EnXjhRiqZiWBZ8.jpg http://ekladata.com/0TNrwd6pSqhz-9dT4Bi2ZXEoRXg.jpg
Pamukkale położone jest na linii pęknięcia skorupy ziemskiej. Nie są to jedyne źródła wody termalnej położone na tym terenie. W pobliżu (5 km na wschód od Pamukkale) znajduje się miejscowość Karahayit, której wody zawierają sporo domieszek żelaza, sodu i magnezu. Tlenki zawartych w wodzie metali są przyczyną zabarwienia osadów na kolor czerwony, zielony i żółty. W miejscowości Kavakbasi (4 km od Pamukkale) znajdują się dwa błotniste źródła z dużą zawartością związków siarki. Lecznicze właściwości źródeł znajdujących się w tych miejscowościach znane były od wielu wieków. Już w starożytności przybywano tu mając nadzieję na powrót do zdrowia. Były to tereny, na których oddawano cześć Asklepiosowi, Higiei i Apollinowi. W czasach starożytnych, powyżej tarasów powstało miasto – uzdrowisko o nazwie Hierapolis.
Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie - Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie - Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie - Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie -
Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie - http://ekladata.com/n8r-xJmidv7KSzYcESJEg2Z3tY0.jpg http://ekladata.com/N33BRs-44or6Dq9saDAJ-1EnnUs.jpg http://ekladata.com/W4KuJeqB99iQf2w81UYkOWA1DqY.jpg http://ekladata.com/j7N-7yfUQ73XOLMS1kjmfT1x5-c.jpg Patrimoine mondial de l'Unesco : Pamukkale - Turquie - Pamukkale.jpg